mikroregion STONÁVKA
Třanovice 250
739 53
tel: 558 694 789, 725 745 884
email: admin@stonax.cz

Plakak k projektu - " Podpora domácího kompostování

11.01.2022 13:49
 
doc.png doc.png
 

Podpora domácího kompostování

27.08.2021 10:41


Podpora domácího kompostování-Sdružení obcí povodí Stonávky

………………………………………………………………..

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unii – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

………………………………………………………………..

Předmětem podpory je pořízení 525 ks kompostérů v obcích Sdružení obcí povodí Stonávky. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadu o cca 441t/rok.

Celkové způsobilé výdaje: 3 228 658,- Kč

Dotace EU: 2 744 359,- Kč ( 85% )

Příspěvek příjemce: 500 559,- Kč ( 15% )

 

Datum zahájení realizace projektu: 27. 8. 2021

Datum ukončení realizace projektu: 27. 5. 2022

 

Řídicí orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Sdružení obcí povodí Stonávky

 
 
Oficiální stránky mikroregionu Stonávka © 2022 | poslední aktualizace: 20.01.2022 13:37